teleexpress_logo

Reportaż w TVP Teleexpress Extra

20 stycznia 2015 r. został nagrany i wyemitowany przez TVP Teleexpress Extra krótki reportaż o innowacyjnych narzędziach platformy PlatMat, umożliwiających efektywną, na bieżąco, komunikację w zakresie matematyki pomiędzy nauczycielem i uczniem z dysfunkcją wzroku. Nagranie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

tellus-no-image

Konkurs TELL US

Zgłosiliśmy PlatMat – mobilną multimodalną platformę wspierającą nauczanie matematyki uczniów niepełnosprawnych wzrokowo do konkursu TELL US. Konkurs TELL US, „Technology Enhanced Learning Leading to Unique Stories” jest dwuletnim projektem prowadzonym w ramach VII Programu Ramowego (Grant agreement n°619462). Jego celem jest zwiększenie tempa propagacji w Europie systemów edukacji formalnej poprzez organizację dwustopniowego konkursu w 28 krajach Unii Europejskiej, by prezentować udaną adopcję i skalowalność nagrodzonych produktów i wpływać na ich zastosowanie w edukacji formalnej.