PFRON_logo

Pokaz platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON

4-ego kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 odbył się pokaz narzędzi platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i pracownicy PFRON, zaś o platformie opowiadali: Jolanta Brzostek-Pawłowska – kierownik projektu, pomysłodawca i projektant platformy PlatMat, a także Dariusz Mikułowski i Małgorzata Rubin – członkowie zespołu wykonawców.

Technologia PlatMat spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Jednocześnie uznano, że produkt powinien być niezwłocznie skierowany do Ministerstwa Edukacji celem uzyskania rekomendacji dla jego stosowania w edukacji matematycznej uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w polskich szkołach.

Posted in Bez kategorii.