Logo OPTY

Start nowego projektu PlatMat OPTY

1 kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat.  Jest on kontynuacją idei zakończonego projektu pn. Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki, zrealizowanego w okresie 02.2014 r.- 31.10.2015 r., którego rezultatem była kompletna, innowacyjna technologia edukacyjna PlatMat: zestaw narzędzi i portal, wspomagająca nauczanie matematyki i fizyki uczniów z dysfunkcjami wzroku.

Prowadzone działania w bieżącym projekcie będą koncentrowały się na:

  • optymalizacji i uniwersalizacji narzędzi PlatMat,
  • waloryzacji narzędzi PlatMat w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych,
  • optymalizacji narzędzi PlatMat pod kątem dopasowania do deklarowanych potrzeb różnych grup potencjalnych użytkowników funkcjonujących w różniących się kontekstach (lokalnych środowiskach),
  • upowszechnianiu wyników prowadzonych badań i wniosków z wdrożeń,
  • wypracowaniu rekomendacji do stosowania i wdrożeń PlatMat w nauczaniu matematyki uczniów z dysfunkcjami wzroku, będących czynnikiem zwiększającym dyfuzję innowacyjnej technologii PlatMat na rynku szkolnictwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i potrwa do końca marca 2017 r.

Posted in Bez kategorii.