Konsultacje w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniu 18 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, odbyły się konsultacje z nauczycielami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. Jednocześnie zostało przeprowadzone szkolenie ucznia z zakresu narzędzi PlatMat, przygotowujące go do udziału w waloryzacji prototypu Platmat. Szkole przekazano również dodatkowy zestaw komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem PlatMat.

Konsultacje w Siedlcach

Posted in Bez kategorii.