II Konferencja PlatMat

25.05.2017 r. odbyła się II Konferencja PlatMat: Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów  z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej, na której zostały przedstawione rezultaty projektu badawczego „OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat”.

Konferencja była wydarzeniem podsumowującym działania prowadzone w projekcie OPTY, w szczególności okazją do podzielenia się doświadczeniami z pilotażowych zajęć z matematyki (stacjonarnych i zdalnych) wspieranych technologią PlatMat, prowadzonych w 3-ech placówkach edukacyjnych: SOSW dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie, SOSW dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie oraz Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Nauczyciele biorący udział w projekcie OPTY przedstawiali praktyczne przykłady zastosowania i użycia PlatMat do nauczania konkretnych zagadnień z podstawy programowej z matematyki, a także korzyści z zastosowania PlatMat dla nauczyciela (przygotowanie się do lekcji, prowadzenie zajęć) i ucznia (praca na zajęciach i praca w domu ze zdalnym wsparciem nauczyciela).

KP_01

Materiały z konferencji:

Posted in Bez kategorii.