Materiały z konferencji

Agenda II Konferencji PlatMat

Część I PlatMat: kontekst

Referat 1: Jolanta Brzostek-Pawłowska – „Cele II Konferencji. Wprowadzenie w PlatMat”

Referat 2: Jarosław Wiazowski – „Przegląd technologii wspomagających stosowanych w edukacji matematycznej”

Referat 3: Małgorzata Rubin – „Innowacyjne funkcje PlatMat i wstępna ocena wsparcia nimi edukacji matematycznej „

Część II PlatMat: innowacyjne rozwiązania

Referat 4: Dariusz Mikułowski – „Alternatywne interfejsy użytkownika w matematyce”

Referat 5: Marek Pilski – „Indywidualizacja wsparcia uczniów przez PlatMat”

Referat 6: Dariusz Mikułowski, Andrzej Salamończyk – „Fizyczne i wirtualne urządzenia WE/WY dla uczniów niepełnosprawnych wzrokowo”

Referat 7: Andrzej Salamończyk – „Nawigatory po treściach matematycznych”

Część III PlatMat: doświadczenia nauczycieli i uczniów z pilotażowych zajęć

Referat 8: Adam Wł. Miziołek – „Wykorzystanie aplikacji PLATMAT w pracy z uczniami słabowidzącymi”

Referat 9: Iwona Ingram-Tomana – „Rola PlatMat w pracy z uczniem niewidomym”

Referat 10: Agnieszka Lato-Sarota – „PlatMat – praca z grupą na zajęciach dodatkowych z matematyki”

Referat 11: Ewa Chamera – „Geometria z PlatMat”

Referat 12: Monika Kwiatkowska – „Rozwiązywanie równań liniowych z PlatMat”

 

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

Ulotka PlatMat

Wirtualne KUBARYTMY PlatMat: