II Konferencja PlatMat – zdjęcia

Powitanie uczestników

dr inż. J. Brzostek-Pawłowska – „Cele konferencji. Wprowadzenie w PlatMat.”

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy II Konferencji PlatMat

Prezentacja wyników badań

mgr inż. M. Rubin – „Innowacyjne funkcje PlatMat
i wstępna ocena wsparcia nimi edukacji matematycznej”

Prezentacja alternatywnych interfejsów

dr D. Mikułowski – „Alternatywne interfejsy użytkownika w matematyce”

Nawigatory w PlatMat

dr A. Salamończyk – „Nawigatory po treściach matematycznych”

Doświadczenia Ośrodka na Koźmińskiej

mgr A. W. Miziołek – „Wykorzystanie aplikacji PlatMat w pracy z uczniami słabowidzącymi”

Doświadczenia Ośrodka w Krakowie 1

mgr inż. Iwona Ingram-Tomana – „Rola PlatMat
w pracy z uczniem niewidomym”

Doświadczenia Ośrodka w Krakowie 2

mgr inż. A. Lato-Sarota – „Praca z grupą na zajęciach dodatkowych z matematyki”

Doświadczenia Gimnazjum w Siedlcach 1

mgr E. Chamera – „Geometria z PlatMat”

Doświadczenia Gimnazjum w Siedlcach 2

mgr M. Kwiatkowska – „Rozwiązywanie równań liniowych z PlatMat”