Objaśnianie formuł

Jak nauczyciel może pomóc uczniowi zrozumieć i rozwiązać zadanie?

Formuły umieszczone w multimedialnym dokumencie treści matematycznej mogą być przez nauczyciela opatrzone dodatkową informacją w postaci komentarzy tekstowych i dźwiękowych. Komentarze mogą pomóc uczniowi prawidłowo zinterpretować i zrozumieć otrzymany zapis matematyczny lub przypomnieć podstawy teoretyczne. Zawierają one dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wskazanego fragmentu formuły, podpowiedzi lub instrukcje odnośnie sposobu rozwiązania zadania, zalecenia użycia konkretnego wzoru bądź twierdzenia.

Treść komentarza tekstowego redagujemy w polu tekstowym.

kom

Nauczyciel może nagrać komentarz dźwiękowy za pomocą wbudowanego rejestratora głosu.

kom2

Wstawione komentarze są wizualizowane w dokumencie za pomocą specjalnych znaczników. Naciskając na znacznik komentarza można odczytać lub odsłuchać jego treść.

kom3

Komentarze można zmieniać i usuwać z poziomu listy komentarzy. Dla lepszej orientacji, aktualnie wskazany na liście komentarz jest podświetlony w treści dokumentu.

kom4