Obliczenia na kubarytmach i kalkulatorze

Jak pomagamy uczniowi w obliczeniach ?

Jednym z wielu rodzajów zadań, jakie nauczyciel może umieścić w treści dokumentu matematycznego, jest zadanie obliczeń pisemnych na liczbach, rozwiązywane przy użyciu wirtualnych kubarytmów. Kubarytmy służą do nauki obliczeń arytmetycznych metodą „w słupku”, analogiczną do pisemnych działań na papierze, jakie wykonują uczniowie widzący. Zadania obliczeniowe tworzymy w narzędziu autorskim NAUCZYCIEL za pomocą wbudowanego modułu KUBARYTMY: określamy działanie i wprowadzamy składniki. Możemy to robić ręcznie, wypełniając kolejno komórki kubarytmów, lub posługując się specjalnym formularzem.
 

 
Funkcjonalność wirtualnych kubarytmów jest rozszerzona w stosunku do tradycyjnych (plansz z otworami na kostki i kostkami z cyframi brajlowskimi) o możliwość sprawdzenia poprawności wykonania obliczeń. Nauczyciel dla każdego zadania na kubarytmach może ustalić zakres takiej weryfikacji (podpowiedzi dla ucznia). Funkcja sprawdzania może być wyłączona lub włączona w zależności od tego, czy jest to np. sprawdzian własnych umiejętności ucznia czy test. Funkcja sprawdzania może być ustawiona z opcją wskazywania miejsca wystąpienia błędu lub tylko z informacją o nim.

kuba2

Zadania na kubarytmach są osadzane w treści dokumentu matematycznego oraz importowane/eksportowane na dysk.

kuba4

Uczeń słabowidzący ma możliwość dostosowania koloru tła i pól kubarytmów. Zarówno uczeń niewidomy jak i słabowidzący może korzystać z nawigacyjnych skrótów klawiszowych oraz gestów edycyjnych.

Uczeń może również wykorzystać do obliczeń kalkulator dostępny w aplikacji UCZEŃ.

kuba3