Korzystanie z szablonów zadań

Jak łatwo utworzyć zadanie strukturalne?

Narzędzie autorskie NAUCZYCIEL zawiera ułatwienia tworzenia zadań strukturalnych, trudnych w rozpoznaniu i wykonaniu dla ucznia niewidomego. Takimi zadaniami trudnymi technicznie dla ucznia niewidomego są na przykład zadania, w których trzeba wstawić element w określone miejsce lub dopasować elementy do siebie. Nauczyciel może automatycznie wygenerować nowy dokument na bazie wybranego szablonu (Oblicz wyrażenia lub Połącz w pary) lub konstruować na bieżąco zadanie wstawiając elementy danego szablonu (obszar wyniku lub obszar do łączenia) w trakcie redagowania dokumentu matematycznego.

Nowy dokument utworzony na bazie wybranego szablonu zawiera gotowe polecenie do zadania z ew. wskazówką, jak należy postępować przy jego rozwiązywaniu, a także zestaw przykładowych konstrukcji stanowiących treść zadania, które można dopasować do swoich potrzeb: zmienić lub nadać wartości, usunąć nadmiarowe elementy, przesunąć w inne miejsce dokumentu.

Szablon Połącz w pary wykorzystuje elementy typu obszar dołączenia.

 

szab1

Szablon Oblicz wyrażenia wykorzystuje elementy typu obszar wyniku.

szab2