Redagowanie i formatowanie treści

Jak redagować i formatować treści matematyczne?

Nauczyciel może utworzyć w całości dokument zawierający treści matematyczne za pomocą narzędzia autorskiego NAUCZYCIEL, ale może również kopiować i wklejać do dokumentu fragmenty materiałów opracowanych poza systemem PlatMat i zapisanych w plikach MS Word. W wyniku tej operacji przenoszony jest tekst oraz formuły utworzone funkcją Wstaw równanie w MS Word.

W treści dokumentu można umieszczać również tabele, listy numerowane, listy punktowane oraz hiperłącza. Można także zmieniać styl akapitu, rozmiar i kolor czcionki. W ustawieniach aplikacji NAUCZYCIEL można skonfigurować wygląd aplikacji: kolorystykę, tło (jasne, ciemne) i rozmiar czcionki.

funk1

Wbudowana funkcja podglądu pozwala obejrzeć dokument w widoku ucznia.

funk2