Opis narzędzi platformy PlatMat

nauczycielNAUCZYCIEL (aplikacja Windows 8.x) Innowacyjna platforma PlatMat daje do ręki nauczycielom narzędzie autorskie tworzenia, gromadzenia i wymiany z uczniami multimedialnych treści matematycznych zapisanych w formacie standardu EPUB3 oraz monitorowania techniką zdalnego pulpitu aktywności i rezultatów pracy ucznia. Trudne wyrażenia matematyczne lub ich części mogą być wyjaśniane przez nauczyciela komentarzami tekstowymi lub nagranym głosem (EPUB3). Nauczyciel może przygotowane treści matematyczne drukować w brajlu lub na drukarce 3D (rysunki). Nauczyciel może upubliczniać tworzone treści matematyczne w formacie EPUB3 w repozytorium na portalu PlatMat i może z repozytorium treści pobierać. Zobacz główne okno nauczyciela.

uczenUCZEŃ (aplikacja Windows 8.x, wersja dla uczniów słabowidzących) Uczniom słabowidzącym PlatMat daje narzędzie tworzenia, gromadzenia i wymiany treści matematycznych w standardzie EPUB3 o konfigurowalnych parametrach wyświetlania (kolor, tło, kontrast, powiększenie) dostosowanych do potrzeb ucznia. Istnieje możliwość drukowania na drukarce brajlowskiej i na drukarce 3D przygotowanych zadań matematycznych. Uczeń może pobierać do rozwiązania multimedialne matematyczne zadania z repozytorium na portalu PlatMat i przesyłać wyniki do nauczyciela.

 

uczen2UCZEŃ (aplikacja Windows 8.x, wersja dla uczniów niewidomych) Uczniom niewidomym daje narzędzie multimodalne do tworzenia i czytania treści poprzez różne, do wyboru, interfejsy: klawiaturę brajlowską, klawiaturę QWERTY, emulowaną klawiaturę brajlowską na klawiaturze QWERTY, klawiaturę matematyczną dostępną z klawiatury QWERTY, klawisze skrótów matematycznych i linijkę brajlowską oraz ekran (tabletu, ultrabooku, laptopa), z którego uczeń niewidomy może mową syntetyczną odczytywać formuły w języku polskim. Uczeń w tej aplikacji korzysta również z nawigatora po formułach, z wirtualnych kubarytmów, z kalkulatora i z czytnika informacji o grafice (po nałożeniu wydruku brajlowskiego na ekran dotykowy). Uczeń może drukować na drukarce brajlowskiej i na drukarce 3D.

 

czytnik i nawigatorCZYTNIK I NAWIGATOR FORMUŁ (dodatek) Dotychczas nie było narzędzia polskojęzycznego, które by w sposób rozumny (semantycznie) odczytywało osobom niewidomym, w języku naturalnym – polskim, formuły matematyczne. W ramach PlatMatu takie narzędzie opracowano i jest to krajowa innowacja. Połączone jest ono z funkcją nawigacji po strukturze formuły za pomocą klawiszy skrótów lub gestów dotykowych.

 

kubarytmyKUBARYTMY (aplikacja Windows 8.x, dla uczniów niewidomych) Aplikacja jest narzędziem obliczeń arytmetycznych prowadzonych pisemnie, „w słupku”.

 

Screenshor_Kubarytmy

kalkulatorKALKULATOR (aplikacja Windows 8.x, dla uczniów niewidomych). Kalkulator matematyczny posiadający udogodnienia dla osób niewidomych.

 

calc_03

portalpolmatPortal PlatMat (z edukacyjnym repozytorium treści matematycznych w formacie EPUB3) Tworzone i gromadzone treści matematyczne jako dokumenty EPUB3 w lokalnym repozytorium narzędzia nauczycielskiego mogą być eksportowane i upubliczniane w Internecie poprzez portal wchodzący w strukturę platformy PlatMat, tworząc na nim z czasem publiczne edukacyjne repozytorium matematyczne. Zasoby repozytorium mogą być czytane przez czytniki EPUB3, dostępne również w świecie urządzeń mobilnych.

 

komunikatorKOMUNIKATOR (część serwerowa i kliencka) zestaw modułów odpowiedzialnych za komunikację między aplikacjami NAUCZYCIEL i UCZEŃ przez WiFi lub przez Internet (praca zdalna, e-learning). KOMUNIKATOR realizuje również transmisję głosu przez Internet oraz zdalny pulpit ucznia dostępny w aplikacji NAUCZYCIEL (dla monitorowania na bieżąco pracy ucznia).