Publikacje

 1. Mikułowski D., Kompensowanie efektów elektronicznego wykluczenia uczniów niewidomych poprzez zastosowanie multimodalnych interfejsów użytkownika w dedykowanych aplikacjach edukacyjnych, E-mentor, Numer 1 (73) / 2018, str. 24-29
 2. Brzostek-Pawłowska J., Nowe technologie wspomagające nauczanie i uczenie się matematyki i fizyki uczniów z dysfunkcjami wzroku. Rozdział w „Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej”, wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2017.
 3. Rubin M., Przydatność specjalizowanych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcją wzroku w świetle badania ankietowego nauczycieli, E-mentor, Numer 5 (67) / 2016, str. 30-35
 4. Mikułowski D., Terlikowski G., Brzostek-Pawłowska J., Virtual cubarithms – innovative assistive technology for teaching the blind and visually impaired students traditional columnar layout operations, Studia Informatica: systems and information technology 2016, Vol 1-2(20), str. 17-24
 5. Brzostek-Pawłowska J., Mikułowski D., Pilski M., Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, język polski, 2016, nr 1/2016, str. 115-123, ISSN 1507-6563
 6. Brzostek-Pawłowska, J., Rubin, M., Mikułowski, D., Terlikowski, G., Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, Wirtualizacja pisemnej techniki obliczeń arytmetycznych dostępnej dla uczniów z dysfunkcją wzroku, polski, 2016, nr 1/2016
 7. Brzostek-Pawłowska J., Salamończyk A., Translation of MathML formulas to Polish text, example applications in teaching the blind, Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF 2015), (Web of Science)
 8. Rubin M., Faderewski M., Mikułowski D., Badania stanu i potrzeb informatyzacji edukacji matematycznej uczniów niewidomych i słabowidzących w Polsce, E-mentor, Numer 1 (58) / 2015, str. 34-40
 9. Mikułowski D., Brzostek-Pawłowska J., Problems Encountered in Technical Education of the Blind, and related Aids: Virtual Cubarythms and 3D Drawings, Proceedings of the IEEE Global Engineering Education Conference, (EDUCON 2014), (Web of Science)
 10. Brzostek-Pawłowska J., Mikułowski D., A Concept of Mobile Technology for Remotely Supporting Mathematical Education of the blind, Proceedings of the 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, (REV 2014) p. 54-60 (Web of Science)
 11. Klimkowski S., Fabisiak A., PlatMat, Narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku, Magazyn Społeczny „Pochodnia”, 4.11.2015 r.