Praca ucznia słabowidzącego

Jak pracuje uczeń słabowidzący?

 

Platmat daje uczniom słabowidzącym narzędzie tworzenia, gromadzenia i wymiany treści matematycznych w standardzie EPUB3 o konfigurowalnych parametrach wyświetlania (kolor, tło, kontrast, powiększenie) dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia

Uczeń korzysta z dokumentów treści matematycznej przesłanych mu przez nauczyciela, pobranych z repozytorium na portalu PlatMat lub własnych zasobów, które utworzył za pomocą aplikacji UCZEŃ i zapisał w lokalnym repozytorium. Treści matematyczne przechowywane w repozytorium są opisywane metadanymi, według których można je później wyszukać.

Uczeń, zapoznając się z zawartością pliku treści, może używać lupy. Ponadto odsłuchuje lub odczytuje dodatkowe wyjaśnienia znajdujące się przy formułach i zapoznaje się z grafiką. Treść matematyczna może być przez niego wydrukowana.

Proces edukacyjny przebiega we współpracy z nauczycielem (klasa, zdalne korepetycje) z wykorzystaniem komunikatora, wymianą danych w postaci plików EPUB3 i transmisją głosu lub samodzielnie (praca indywidualna, trening) z pomocą zasobów edukacyjnych EPUB3 pobranych przez ucznia z repozytorium na portalu.

paraca2

Dokument opracowany przez nauczyciela może być zmieniany/uzupełniany przez ucznia tylko w określonych miejscach (obszar wyniku, zadanie na kubarytmach, zadanie połącz w pary) – pozostałe elementy treści są zablokowane do edycji. Jest to celowo zrobione, by uniknąć modyfikacji przez ucznia treści przesłanej przez nauczyciela. Uczeń może rozwiązywać zadania na kubarytmach, używać kalkulatora o zaawansowanych funkcjach, pisać formuły za pomocą kreatora formuł lub odręcznie na ekranie dotykowym w skali odpowiedniej do jego osobistych potrzeb, zależnych od wady wzroku. Wynik pracy ucznia może być zapisany na dysku lub przesłany zwrotnie do nauczyciela.

praca3