Praca ucznia niewidomego

Jak pracuje uczeń niewidomy?

 

Aplikacja PlatMat UCZEŃ dla ucznia niewidomego jest wielofunkcyjnym narzędziem do czytania zadań i ich rozwiązywania z wykorzystaniem różnych interfejsów: klawiatury brajlowskiej, klawiatury QWERTY, emulowanej klawiatury brajlowskiej na klawiaturze QWERTY, klawiatury matematycznej emulowanej na klawiaturze QWERTY, klawiszy skrótów i linijki brajlowskiej oraz gestów na dotykowym ekranie (tabletu, ultrabooku, laptopa), z którego uczeń niewidomy może semantycznie odczytywać formuły mową syntetyczną w języku polskim.

Uczeń korzysta z dokumentów treści matematycznej przesłanych mu przez nauczyciela, pobranych z repozytorium na portalu PlatMat lub własnych, które utworzył za pomocą aplikacji UCZEŃ i zapisał w swoim lokalnym repozytorium. Treści matematyczne przechowywane w repozytorium są opisywane metadanymi, według których można je później wyszukać.

Treść matematyczna odczytywana jest uczniowi przez syntezator mowy współpracujący z czytnikiem ekranu NVDA lub uczeń może ją odczytać na linijce brajlowskiej. Uczeń odsłuchuje lub odczytuje dodatkowe wyjaśnienia znajdujące się przy formułach. Jeśli w zdaniu są rysunki matematyczne, zapoznaje się z nimi poprzez wydruk tyflograficzny oraz może zapoznać się z dodatkowymi objaśnieniami grafiki (jeśli wstawił je nauczyciel) po nałożeniu na ekran wydruku i naciśnięciu go w oznaczonych miejscach. Następuje wtedy głosowy odczyt informacji (etykiet) opisujących grafikę. Treść matematyczną uczeń może wydrukować na drukarce brajlowskiej oraz drukarce 3D.

Proces edukacyjny przebiega we współpracy z nauczycielem (klasa, zdalne korepetycje) z wykorzystaniem komunikatora, wymianą danych w postaci plików EPUB3 i transmisją głosu lub samodzielnie (praca indywidualna, trening) z pomocą zasobów edukacyjnych EPUB3 pobranych przez ucznia z repozytorium na portalu.

praca

Dokument opracowany przez nauczyciela może być edytowany przez ucznia tylko w określonych miejscach (obszar wyniku, obszar odpowiedzi, zadanie na kubarytmach, zadanie połącz w pary) – pozostałe elementy treści są zablokowane do edycji, by uniknąć modyfikacji przez ucznia treści przesłanej przez nauczyciela. Uczeń może rozwiązywać zadania na kubarytmach, używać kalkulatora o zaawansowanych funkcjach, pisać formuły przy użyciu różnych klawiatur w notacji AsciiMath, w Brailu lub przy pomocy wirtualnej klawiatury matematycznej, której symbole matematyczne dostępne są poprzez skróty klawiszowe. Uczeń może nawigować po strukturze formuł i odczytywać je w całości lub wskazane fragmenty za pomocą nawigatora i głosowego czytnika formuł. Może również edytować wybrane fragmenty formuł. Posługuje się przy tym skrótami klawiszowymi i gestami dotykowymi. Uczeń może też komentować wskazane miejsca w treści dokumentu za pomocą komentarzy głosowych. Komentarze są jednym z elementów multimedialnych wchodzących w skład formatu EPUB3 i są odczytywane zarówno przez aplikacje PlatMat jak też przez standardowe czytniki EPUB3.

Wynik pracy ucznia może być zapisany na dysku w lokalnym repozytorium lub może być przesłany zwrotnie do nauczyciela (poprzez Internet, WiFi).

Nauczyciel może w pełni monitorować pracę ucznia poprzez zdalny pulpit, wizualizujący zawartość ekranu komputera ucznia.